Stichting de Haagse Wetswinkel
Belangrijke informatie
Algemene Voorwaarden
Privacy Beleid
De Haagse Wetswinkel kan alleen cliënten helpen die woonachtig zijn in de omgeving Haaglanden
De Haagse Wetswinkel kan alleen cliënten helpen die een inkomen hebben van minder dan € 26.900 per jaar
De Haagse Wetswinkel kan alleen cliënten helpen die een gezamelijk inkomen hebben van minder dan € 38.000 per jaar
Indien u een vraag heeft over het belastingrecht, dan kan de Haagse Wetswinkel u bij die vraag helaas niet helpen
Indien u een vraag heeft over het vreemdelingenrecht, dan kan de Haagse Wetswinkel u bij die vraag helaas niet helpen
De Haagse Wetswinkel is opgericht ter ondersteuning van sociaal-economisch zwakkere burgers. Indien u een vraag heeft als ondernemer, verhuurder of werkgever, dan kan de Haagse Wetswinkel u bij die vraag helaas niet helpen
Uw adresgegevens
Uw contactgegevens

Bij verzending van dit formulier ontvangt u per email een kopie van de door u verstrekte gegevens.

Waarmee kunnen we u helpen?
Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient u akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden
Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient u akkoord te gaan met het Privacy Beleid